Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Soorten "staande wip" (ver)schietingen

                                                   Door Erik Clyncke

 Volgens van Dale Groot Woordenboek »
“Schieting”: schietoefening, schietwedstrijd
“Verschieting”: schietwedstrijd, schuttersfeest
Een vereniging, of zoals in België “maatschappij”, heeft meestal tot doel om: het
beoefenen van de handboogsport op de 
staande wip”, te bevorderen.
In Nederland zijn ze aangesloten bij de NBvW. In België bij KNBBW-FRNAB en
in Noord-Frankrijk de UAANF. 
De vereniging/maatschappij kan meer worden gezien als een soort vriendenkring, die deze tak van de handboogsport (staande wip”) voor haar plezier beoefent. Hetgeen niet wegneemt dat wij schieten volgens de Reglementen en Richtlijnen van de KNBBW-FRNAB. In Nederland volgens de Reglementen en Richtlijnen van de NBvW en in Noord-Frankrijk volgens de Reglementen en Richtlijnen van de UAANF. Een (ver)schieting duurt 4 uur en wordt overdag, meestal ’s middags, gehouden. 
De dik gedrukte (ver)schietingen worden op een “staande wip” beoefend:
De 
competitie in de vereniging/maatschappij is de meest voorkomende schieting
op de “
staande wip”. In de meeste verenigingen/maatschappijen is onder de leden
(schutters) een strijd gaande om de meeste punten in één seizoen te behalen en daarmee het clubkampioenschap te verwerven. Elke schutter heeft hierbij het recht op één schot per ronde. De volgorde van schieten, en de manier waarop, is bepaald in de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van de vereniging/maatschappij. 
Er bestaat ook een 
jubileumverschieting, waarbij hulde wordt gebracht aan één van
de leden of het is een verschieting vanwege een “
zoveel jaar bestaan” feest.
Een 
herdenkingsverschieting wordt gehouden ter nagedachtenis van een overleden
lid. De “nest vogels” heeft dan 
zwarte pluimen op de klosjes, in plaats van gekleurde.
Koningschieten is opgebouwd over 1 of 2 schietingen op door de vereniging/
maatschappij vooraf bepaalde data. Hij die, tijdens deze schieting(en), de Koningsvogel er het meest afschiet is Koning van de vereniging voor 
één jaar. De schietingen kunnen bij de verenigingen/maatschappijen op verschillende manieren
gebeuren. (Deze manier staat in de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement omschreven).
 Men wordt Keizer door 3 maal achtereen volgend Koning bij zijn vereniging te zijn. (Ook deze manier staat in de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement omschreven).
De titel “Keizer” is voor het leven.
In België wordt elk jaar, op de zondag vóór Pinksteren, een Nationale Keizersschieting gehouden onder diverse maatschappijen. Deze “
Keizer”-titel is telkensvoor 1 jaar of men moet deze prolongeren.
Beschrijfschietingen zijn schietingen of concoursen waarbij een inleg wordt gevraagd. De hoofd-, zij-, kal- en kleine vogels krijgen een bepaalde waarde toegekend. De waarde van de vogels kunnen per land, district, vereniging/maatschappij verschillend zijn. 
Verder zijn er nog Bondsschietingen, Nederlandse-, Belgische-, Franse- en Europese Kampioenschappen voor de “staande wip” ( Wereld-, Aziatische- én Olympische kampioenschappen handboogschieten zijn er alléén voor het onderdeel “doelschieten”).
Klepschieten is een discipline voor de “staande wip”, die een paar keer per jaar                                                        kan 
worden gehouden.                                                  Schieten op klossen is een discipline voor de “staande wip”, welke kan worden
gehouden bij een verschietingen met een feestelijk tintje.