Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Hulp middelen die wel gebruikt mogen worden op de "staande wip"

Door Erik Clyncke

Gewone brillen, mits ze niet zijn uitgerust met microlenzen die gebruikt kunnen worden als hulp bij het mikken.
“Mikken” Volgens van Dale Groot Woordenboek » richten op een doel dat men (met een worp of schot) tracht te raken of te treffen, m.n. met een schietwapen.
De boog voor onder de “staande wip”, welke met de hand wordt getrokken, mag  voor landelijke schietingen een maximale trekkracht van 70 pound hebben. Zowel 
in België Nederland én Noord-Frankrijk is de maximale trekkracht 70 pound.(= 31,75 kg.)
Als men gebruik maakt van een steunstok mag de trekkracht van de boog maximaal 45 pound (= 20,4 kg.) bedragen.
Kissers” op de pees zijn toegestaan.
Vingerbeschermers                    Vingertab                           Arm beschermers.


 De vingertab is meestal van een soepel leer gemaakt. Het leer beschermt tijdens het spannen én lossen van de pijl de toppen van de wijs-, middel- en ringvinger van de peeshand. De vingertab lijkt niet zo belangrijk, maar hij is dat in wezen wel.
Hij behoedt je voor pijnlijke blaren, die kunnen ontstaan als de dunne pees met grote snelheid langs de vingertoppen van de trekhand schiet of rolt.
Het dragen van een armbeschermer verhindert, bij een 
niet ver genoeg naar buiten gedraaide boogarm, het directe contact van de pees met de huid van de boogonderarm. In principe zal bij een goed schot de armbeschermer onaangeroerd blijven. Indien men de onbeschermde arm in de “schietbaan” houdt kan de pees een flinke bloeduitstorting en/of blaren op de onderarm veroorzaken. Mocht de pees de armbeschermer dikwijls raken dan weet men dat de armstand niet goed is en ten koste van de “ideale uitvoering” van het schot gaat. Corrigeer dit, al schietend, zoveel mogelijk tot men de juiste armstand heeft gevonden. Zie rubriek schiettechnieken.

De steunstok


 Een steunstok is een hulpmiddel voor personen die de handboog, bij het spannen van de pees, met de boogarm niet meer kunnen houden. Dit kan zijn omdat men de kracht niet meer heeft of dat men vanwege medische redenen dit niet meer kan. De stok heeft aan de onderkant een dwarsbalkje, zodat deze niet wegzakt. De steunstok zelf heeft, als deze niet verstelbaar is, een lengte van ca. 2 meter. Aan de bovenkant zit een haak, waaraan een koord of een metaaldraad met een diameter van ca. 15 cm. kan worden bevestigd. Dit koord of draad moet dus de trekkracht van de boog ook aankunnen! Het koord of de draad wordt om het middenstuk van de boog gehaald en aan de steunstok vast gemaakt. Bij het gebruik van een steunstok mag de trekkracht van de boog maximaal 45 pound (20,38 kg.) bedragen. De steunstok moet vrij op de grond staan. De boog moet los hangen, zodat de steunstok én de boog niet samen vastgehouden kunnen worden. Zo kan men toch richten, omdat de boog “los” hangt. De steunstok mag gebruikt worden door een schutter van 65 jaar of ouder. Schutters die nog geen 65 zijn en met een steunstok willen of moeten schieten, zullen in het bezit van een doktersverklaring moeten zijn.

Hulp middelen die niet gebruikt mogen worden op de "staande wip"

Pijlen, zwaarder dan 100 gram zijn niet toegestaan.
Pijlen van aluminium en/of met een vulling zijn niet toegestaan.
Stabilisatoren, in het algemeen, zijn op een boog voor de “staande wip” niet toegestaan. Door de NBvW is een stabilisator of demper op de boog toegestaan tot maximaal 20 cm. lengte en 4 cm. Ø. In België en Noord-Frankrijk is dit 10 cm. lengte en 4 cm. Ø.
Vizieren op een boog zijn niet toegestaan.
Brillenglas of -glazen voorzien van (micro)lenzen die het mikken kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan.
Het spannen van een boog dient alléén te geschieden als deze horizontaal boven het
hoofd gehouden wordt.
(zie de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van de betreffende vereniging/maatschappij)